Välkommen till

SD Halland

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Vi i Sverigedemokraterna ser Halland, med sin närhet till både hav och sjöar och med landsbygden som omgärdar våra städer som en mycket vacker plats att leva, arbeta och bo på. Något som vi måste vårda, värna om och varsamt utveckla. I vårt Halland ska alla känna gemenskap, delaktighet och trygghet, vårdtagare som vårdpersonal, elev som lärare, vad eller vem du än är, gammal som ung, ja alla som verkar och bor i regionen. Ja, vi vill helt enkelt att Halland ska leva upp till Region Hallands (och vår) vision - bästa livsplatsen. Personalen är vår viktigaste resurs och som vi måste värna om. Utmaningen ligger inte bara i att rekrytera nya medarbetare utan att kunna behålla dem vi har. Därför är arbetsmiljön A och O, med rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid och rätt antal medarbetare. Där personalen känner tillit till både arbetsgivare och medarbetare, där man känner att man blir lyssnad på och där man eliminerar risken att genom orimlig arbetsbörda få personal som slutar eller sjukskriver sig. Där man får lön för sitt arbete och tid för återhämtning. Detta är förutsättningarna för att kunna ge Hallands invånare en god och tillgänglig vård. Den viktigaste frågan för oss Sverigedemokrater är hur skattemedlen skall fördelas för att mesta möjliga nytta skall tillfalla invånarna, våra skattebetalare. Sverigedemokraterna i Halland gick från 7 till 10 mandat i Regionfullmäktige efter valet i september 2018, och är därmed 3:e största parti. Vi går starkt fram i val efter val, och vi ser det som högst troligt att vi kommer vara största parti i ett flertal kommuner och regioner runt om i landet efter valet 2022. Förtroendet vi har fått från våra väljare är vi ödmjuka inför och vi tar det på allra största allvar. Vi avser förvalta det så väl vi bara kan genom att vara lyhörda och alltid ha Hallands invånares bästa för ögonen och göra allt vi kan för att Halland ska fortsätta vara en av de bästa regioner i landet. För även om region Halland ligger högt i rankning inom många områden, så finns det förbättringar som behöver göras. Där förändrade arbetssätt, förbättrad arbetsmiljö, ett tydligt ledarskap och styrning är en viktig del i det.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi kommer aldrig ge utrymme åt islamism eller annan extremism, här ska demokrati och jämställdhet råda. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. Vi tycker också att samhällsresurser i första hand ska läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. I vårt Sverige sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma medborgare ska behöva låsa in sig för att känna trygghet. Vi vill satsa på de män och kvinnor som arbetar som poliser och ge dem det stöd, den uppskattning och den lön de förtjänar.

Aktuellt

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer